Om følelsesforløsende terapi2018-07-10T15:35:17+01:00
Følelsesforløsende e1523254676792 1024x645 Om følelsesforløsende terapi

Følelsesforløsende terapi

Følelsesforløsende terapi handler om, at krop og psyke hænger sammen, og at fysiske og psykiske symptomer manifesteres i kroppen som følge af chok og traumer.

Disse chok og traumer er ofte oplevet i barndommen. Chok og traumer oplevet i barndommen medfører en energistagnation i kroppen og en bestemt følelse af psykisk ubehag.

Op igennem livet, vil vi opleve at støde på mennesker eller situationer, der vil aktivere disse mønstre og den tilknyttede følelse vil blive mærket. Dette kaldes triggere!

Trauma creates trauma you dont chooseHealing creates changes you do choose e1524333069162 1024x462 Om følelsesforløsende terapi

DET BETYDER, AT DU KAN BLIVE FRI FOR UBEHAGELIGE FØLELSER I DIN KROP, ANGST OG SYGDOMME!

Terapien hjælper dig til:

  • at opløse stagneret energi i kroppen forårsaget af ubehagelige oplevelser og chok oplevet tidligere i livet og ofte tilbage i barndommen.
  • at sætte følelse på en fysisk skade eller sygdom i kroppen og heale det underliggende traume således, at det fysiske symptom forsvinder

Alle ubehagelige oplevelser, der har været:

  • UVENTET
  • DRAMATISKE
  • ISOLERENDE
  • OG MED NUL STRATEGI FOR HANDLING ELLER LØSNING,

kan betegnes som TRAUMER.

DER FINDES 2 KATEGORIER AF TRAUMER:

UDVIKLINGS BEGIVENHED (barndommen) KATASTROFE
Kritisk Overfald
Bebrejdelser Ulykker
Afstraffelse Trafikuheld
Fordømmelse Overgreb
Skæld ud Voldtægt
Vredesudbrud Gidseltagning
Straf Krigsoplevelser
Mobning Kidnapning
Ydmyget osv….
Beskyldninger
Negligeret
Udstillet
osv……

Faktisk kan alle ubehagelige følelser oplevet i hverdagen med daglige gøremål og interaktioner med andre mennesker, føres tilbage til tidligere traumer.

Når du forstår sammenhængen mellem det du oplever i dag og din reaktion på

  • et kognitivt plan dvs.med din fornuft og
  • på celleplan, dvs. set i forhold til kroppens biologi

har du mulighed for at slippe den ubehagelige følelse, din angst og din sygdom ved at heale kroppen for den stagneret energi.